Dotacje UE


Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania na:

 • projekty innowacyjne
 • budowę, rozbudowę lub wyposażenie przedsiębiorstwa
 • odnawialne źródła energii
 • prace badawczo – rozwojowe

Wspieramy w ubieganiu się o środki unijne instytucje różnego rodzaju: 

 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • parki technologiczne i inne.
 • Instytucje Otoczenia Biznesu

Podmiotom, które planują realizację projektów inwestycyjnych w oparciu o dofinansowanie ze środków unijnych:

 • doradzimy wybór właściwego programu pomocowego
 • przygotujemy DOKUMENTY aplikacyjne:
  • WNIOSEK o dofinansowanie
  • biznes plan lub studium wykonalności
  • wszystkie niezbędne załączniki
  • ocenę oddziaływania na środowisko jeżeli jest wymagana
 • przygotujemy dokumenty konieczne do uzyskania finansowania pomostowego
 • rozliczymy dotację i przygotujemy WNIOSEK o płatność.

Zapraszamy do kontaktu

Bezpieczństwo

Z doradcami Optimum Finanse, możesz czuć się w pełni bezpieczny. Przedstawiamy Państwu ofertę w sposób przejrzysty i klarowny.

Niezależność

Optimum Finanse to niezależni doradcy finansowi. Przedstawiający najlepsze na rynku rozwiązania finansowe, będąc przy tym elastycznym dla pełnej satysfakcji klienta.

Doświadczenie

Spółka działa już od 2006 roku, przez wszystkie te lata spółka wypracowała zaufanie wielu klientów, nabyła niezwykle wartościowe kontakty. Kadra zdobywała wiedzę teoretyczną jak i niezwykle ważną wiedzę praktyczną.